Obsługa Kadrowo-Płacowa - Biuro Rachunkowe Katowice Księgowość Księgowa Rachunkowość

Przejdź do treści

Menu główne:

Obsługa Kadrowo-Płacowa

Obsługa kadrowa - Adwokat Katowice


 
 
Przygotowanie  dokumentacji dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 
Prowadzenie akt osobowych pracowników
 
Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
 
Regulacja całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi
 
Rozpisanie, segregowanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu pracy w firmie
 
Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 
Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 
Obsługa płacy
 
Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 
Przygotowywanie list wypłat z umów cywilnoprawnych.
 
Sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.
 
Sporządzanie informacji PIT-4.
 
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11 , PIT-8B)
 
Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)
 
Sprawozdawczość PFRON oraz obsługa dofinansowań dla osób niepełnosprawnych
 
ewidencjonowanie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych rolników oraz rolników zobowiązanych do opłacenia składek za niepełnosprawnych domowników.
 
miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.
 
sporządzanie wniosków o  wypłatę refundacji składek za dany miesiąc
 
miesięczna sprawozdawczość dla celów PFRON (DEK, INF)
 
Sprawozdawczość i analizy kadrowo-płacowe
 
Analizowanie stanu i struktury zatrudnienia
 
Analiza poziomu wynagrodzeń
 
Obsługa obowiązującej sprawozdawczości (GUS)
 
Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 
Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów kadrowych w firmie
 
Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 
Rozpisywanie projektów systemów wynagradzania
 
Reprezentowanie w prowadzonych postępowaniach kontrolnych i wyjaśniających przed PIP oraz ZUS na podstawie pełnomocnictwa
 
Reprezentowanie przed KRS, sądami administracyjnymi, w postępowaniach karno –skarbowych przed adwokata.


Biuro Rachunkowe Katowice Adwokat Katowice
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego