Prawo Finansowe i Podatkowe - Biuro Rachunkowe Katowice Księgowość Księgowa Rachunkowość

Przejdź do treści

Menu główne:

Prawo Finansowe i Podatkowe

 
Stałe diagnozowanie & rozwiązywanie problemów podatkowych

 
Umowa o stałej współpracy zapewnia Państwu kompleksową obsługę prawno-podatkową oraz prawno-finansową, umożliwia stałe diagnozowanie i  naprawianie problemów podatkowych w zakresie wszystkich obowiązujących w Polsce podatków.
 
Współpraca w zakresie doradztwa podatkowego pozwala na  zasięgnięcia w każdej chwili opinii eksperta specjalizującego się w poszczególnym  rodzaju podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń ZUS, należności celnych oraz podatku od nieruchomości,  zagadnień podwójnego opodatkowania a także aspektów prawnych i gospodarczych działalności.
 
 
Usługi w ramach Umowy o stałej współpracy

Podpisanie stosownej  Umowy o stałej współpracy do obsługi Państwa służą specjaliści z zakresu rachunkowości, księgowości oraz prawa ze stosownym  doświadczeniem zajmujących się poszczególnymi tytułami podatkowymi, prawnymi i zagadnieniami danej branży.
 
 
W ramach Umowy o stałej współpracy Klient na bieżąco może uzyskać telefoniczną lub bezpośrednią konsultacji w sprawach podatkowych, prawnych  a w przypadku bardziej złożonych zagadnień, także otrzymania pisemnej odpowiedzi-konsultacji na zadane pytanie.
 
. Na życzenie naszego Klienta każda odpowiedź jest przesyłana również w formie pisemnej.
 
W przypadku umów i projektów umów cywilnoprawnych przesyłanych do zaopiniowania konsultacje udzielane są w postaci pisemnej do przesłanych treści.
 
 
W  konsultacjach  telefonicznych odpowiedzi udzielane są bezzwłocznie lub najpóźniej w tym samym dniu.
 
Konsultacje pisemne sporządzane są w ciągu maksimum 3 dni roboczych.
 
 
 
Korzyści dla Klienta z tytułu umowy o stałej współpracy:


Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawno-podatkowa
 
Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów podatkowych
 
Opinia ekspertów dot. poszczególnego rodzaju podatków.
 
Zespół wyspecjalizowany w poszczególnych dziedzinach rachunkowości, księgowości i prawa
 
Bieżące informacje o wchodzących w życie oraz planowanych zmianach w zakresie prawa podatkowego i finansowego (w tym także omówienie ważniejszych wyroków NSA i SN w sprawach podatkowych oraz urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego)
 
Reprezentowanie Klienta przed KRS,US oraz  w postępowaniach karno- skarbowych, to co adwokat może robić w Sadach.

 


Wniosek o interpretacje
 
 
W nawiązaniu do  powszechnego  zastosowania  interpretacji podatkowych jako narzędzia gwarancji bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych oferujemy kompleksową obsługę, która obejmuje :
 
*rekomendacje doradcze co do potrzeby złożenia  i zakresu zapytania,
 
*przygotowywanie skutecznych wniosków o interpretację,
 
*stałe doradztwo w procesie aplikacji stanowiska wynikającego z interpretacji,   
 
*obsługa postępowań wnioskowych i odwoławczych, w tym na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa, przed organami podatkowymi i sądami ( również postępowania karno-skarbowe )
 
*Obsługa procedury uzyskania opinii zabezpieczającej MF, która dotyczy zabezpieczenia postawienia zarzutu unikania opodatkowania (klauzula).


Biuro Rachunkowe Katowice Adwokat Katowice
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego